Mơ thấy đeo nhẫn có phải là điềm lành không và đánh số nào?

Mơ thấy đeo nhẫn